VýrobkyVýrobky

Provádíme kompletní výrobu statorového vinutí pro jednofázové i třífázové synchronní a asynchronní motory. Jedná se o 2 až 22 pólové statory s osovou výškou až 500mm.

Vyrábíme statory pro:

 • servomotory od výkonu 0,2 kW do 31,4kW
 • bezpřevodové výtahové stroje a momentové motory od výkonu 0,7kW do 123kW
 • hlavní pohony od výkonu 3,7kW do 700kW

Provádíme:

 • Navíjení vinutí
 • Vkládání vinutí
 • Izolování jednotlivých fází
 • Zapojení vinutí
 • Tvarování hlav vinutí
 • Bandážování hlav vinutí
 • Měření kompletního statoru
 • Vakuová impregnace

Navíjení vinutí

Výroba cívek statorového vinutí dle předané výrobní dokumentace zákazníka pro jmenovité napětí max. 660V. Výroba cívek je prováděna z kulatého smaltovaného vodiče, vždy se zesílenou, až trojitou izolací, od průřezu 0,15mm2 do průřezu 1,5mm2. Navíjení je prováděno na poloautomatických a automatických navíjecích strojích firmy DIELL.

Vkládání vinutí

Všechny cívky jsou do statorových paketů vkládány ručně, zkušenými zaměstnanci, aby byla zaručena vysoká kvalita výrobku.

Izolování jednotlivých fází

Odizolování jednotlivých fází je prováděno izolačními páskami TESA, nebo prokladovým papírem o velmi vysoké elektrické pevnosti, popř. jinými materiály podle požadavků zákazníka.

Zapojení vinutí

Zapojení je prováděno dle výkresové dokumentace dodané zákazníkem, kde jednotlivé propojení cívek a připojení vývodů probíhá lisováním pro průřezy vývodů od 16mm2 do 120mm2 nebo svářením pomocí svářecích souprav na propan-butan a kyslík.

Tvarování hlav vinutí

Tvarování hlav vinutí probíhá na ručních a hydraulických lisech, pomocí lisovacích přípravků. Z důvodu dodržení přesných rozměrů podle potřeb zákazníka.

Bandážování hlav vinutí

Zapojené a vytvarované hlavy vinutí jsou vyvazovány pomocí vyvazovacích nití nebo kalounů, popřípadě obaleny TESA páskou s vysokou elektrickou pevností, dle požadavků zákazníka. Po ukončení bandáže proběhne konečná kalibrace velikosti hlav vinutí statoru.

Měření kompletního motoru

Všechny dokončené statory jsou elektricky měřeny a zkoušeny na zkušebním zařízení od firmy SCHLEICH. Ke každému přezkoušenému statoru je vytištěn zkušebním zařízením měřicí protokol, který prokazatelně vykazuje naměřené hodnoty požadované zákazníkem.

Vakuová impregnace

Na přání zákazníka mohou být statory impregnovány. Disponujeme vakuovou impregnační linkou od výrobce Ballon Instrument s.r.o. Při impregnaci je využíváno více programů k dosažení optimálních výsledků. K dosažení optimálního výsledku přispívá také použití impregnačního laku Dolphon XL2102. Impregnační proces je elektronicky zaprotokolován a na přání zákazníka jsou mu data zpřístupněna.