PROJEKT: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci výzvy Podnikové vzdělávání zaměstnanců II., název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. společnosti OLYMP Most s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013160, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Příjemce dotace:
OLYMP Most s.r.o.
Třebušická 6, 434 01 Most - Komořany
Statutární orgán: Petr Boháček
IČ: 25000799

Kontaktní osoba: Ing. Darina Boháčková, d.bohackova@olympmost.cz, tel: 777 620 009

Celkové způsobilé náklady projektu: 1 199 890,00 Kč
Celková výše dotace z ESF: 1 019 906,49 Kč
Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Popis projektu

Od projektu očekáváme zvýšení prorůstového potenciálu společnosti, který bude zesílen kvalifikovanějšími zaměstnanci. Díky rozšíření vědomostí a schopností bude možné rozšířit nabídku produktů, čímž dojde k větší poptávce o naše služby a produkty. Dojde ke zvýšení poptávky, zvýšení profitu společnosti a uspokojení požadavků klientů. Zaměstnanci společnosti se budou školit ve vzdělávací aktivitě:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání

Cíl projektu

Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti měkkých a manažerských dovedností a technického a jiného odborného vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti.

Výsledky projektu

  • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti.
  • Upevnění pozice na českém trhu.