NovinkyNovinky


Hledáme - Montážního pracovníka - muže

06.02.2018 13:28
NÁPLŇ PRÁCE: Výroba statorů dle předané výkresové dokumentace a pracovních postupů Udržování svěřeného nářadí, pracoviště a jeho vybavení v dobrém stavu a čistotě. Požadujeme: Přesnost a zručnost při výrobě Pracovní doba PO-PÁ, víkendy volné. Platové ohodnocení 20 000 Hrubého Příspěvek na stravování (stravenky) 100kč, důchodové připojištění. Životopis zaslat na adresu: Peter Boháček tel. 777 620 007

Projekt: Podnikové vzdělávání ve společnosti Olymp Most s.r.o.

30.03.2017 13:47
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání ve společnosti OLYMP Most s.r.o., registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004880, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Příjemce dotace: OLYMP Most s.r.o. Třebušická 6, 434 01 Most - Komořany Statutární orgán: Petr Boháček IČ: 25000799 Kontaktní osoba: Ing. Darina Boháčková, d.bohackova@olympmost.cz, tel: 777 620 009 Celkové způsobilé náklady projektu: 1 398 648,00 Kč Celková výše dotace z ESF: 1 188 850,80 Kč Doba realizace projektu: 1.2.2017 – 31.1.2019 Popis projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců považujeme za potřebné a do budoucna v podstatě nezbytné pro fungování společnosti. Proškolení vybraných zaměstnanců způsobí posílení konkurenceschopnosti, podpoří získání nových zakázek a rozvoj aktivit společnosti. Předpokládaný prorůstový potenciál podniku ve vazbě na projektové aktivity spočívá v rozšiřování výrobních i obchodních aktivit našeho podniku. Zaměstnanci společnosti se budou školit v těchto vzdělávacích aktivitách:  Obecné IT  Účetní, ekonomické a právní kurzy  Měkké a manažerské dovednosti  Technické a jiné odborné vzdělávání  Interní lektor Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Cílová skupina Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci společnosti OLYMP Most s.r.o. Výsledky projektu • Zásadní prohloubení obecných a specifických znalostí pracovníků společnosti. • Upevnit svoji pozici na českém trhu.

Vakuové impregnování

01.07.2013 10:31
Vzhledem k tomu, že impregnace je důležitou součástí výroby elektrostatorů, rozhodli jsme se ji také nabídnout našim zákazníkům. Na jedné straně šetří čas zákazníků, na straně druhé impregnace chrání stator a vinutí před vnějšími vlivy. Impregnujeme pomocí vakuové impregnační linky od výrobce Ballon Instrument a k dosažení optimálního výsledku využíváme několika programů. Impregnační proces je automatizován a následně je elektronicky zaznamenán formou protokolu, který se používá k prokázání optimální impregnace. Pro dosažení optimálního výsledku používáme impregnační lak Dolphon XL2102 (třída H). S impregnačním kontejnerem o průměru 1200 mm a výškou hladiny impregnačního laku 600 mm jsme schopni uspokojit požadavky většiny našich zákazníků.

Zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců společnosti

27.05.2013 08:00
Firma OLYMP Most s.r.o. získala v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců naši společnosti. Tento projekt jsme zahájili k 1.5.2013 a potrvá do 31.10. 2014. Účelem dotace je zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení.

Nabízíme:

13.07.2012 09:45
- kompletní výrobu statorového vinutí pro jednofázové i třífázové synchronní a asynchronní motory - 2 až 22 pólové statory s osovou výškou až 500 mm - vinutí dle přání zákazníka - použití moderních navíjecích zařízení - testování kvality s nejnovějšími technologiemi - dodávky "just in time" - nízké výrobní náklady - stabilní a dlouhodobou spolupráci - kompletní zajištění dopravy až k zákazníkovi.
Zobrazit všechny novinky